Päivitettyjä lukuja vuodelle 2016

  • Työnantajan sotu‐maksu: 2,12%
  • Kilometrikorvaus: 0,43 €  / km (käyttöetuauto 0,11 €  / km)
  • Kokopäiväraha (yli 10 tuntia): 40,00 €
  • Osapäiväraha (yli 6 tuntia): 19,00 €
  • Ateriakorvaus: 10,00 €
  • Puhelinetu: 20,00 € / kk
  • Ravintoetu: 6,30 € / ateria
  • Koulun ja päiväkodin esimerkkiruokailu 3,78 € / ateria

Huom!  Normaalisti vuodenvaihteessa monet muutkin lakisääteiset maksut ja luvut saattavat muuttua